Bitkoiniň bahasy 250 müň dollara ýetip biler - analitik

Bitkoiniň bahasy 250 müň dollara ýetip biler - analitik

"Morgan Creek Capital Management"-iň başlygy bitkoin häzirkisinden hem gymmatlap biler diýip çaklaýar. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

"Morgan Creek Capital Management"-iň baş direktory Mark Ýusko bitkoiniň bahasynyň ýakyn bäş ýylda 250 müň dollara çenli gymmatlap biljekdigine ynanýar. Onuň pikiriçe, köp maýadarlar esasy kripto walýutanyň mümkinçiliklerine ähmiýet bermeýärler we oňa kembaha garaýarlar.
Bitkoin aprel aýynyň ortalarynda, takmynan, 65 müň dollara çenli gymmatlandan soň, soňky hepdelerde dartgynly döwürleri başdan geçirdi. Sanly aktiwleriň häzirki gymmaty 60 müň dollardan aşak düşse-de, Mark Ýusko ol ýene gymmatlar diýip pikir edýär.
Onuň pikiriçe, aktiw diňe bir gymmatly token däl-de, has üstünlikli bir ulgamdyr. Ýusko onuň FAANG kompaniýalaryndan (Facebook, Apple, Amazon, Netflix we Google) soň taryhda iň çalt ösen trillion dollarlyk tordugyny nygtaýar.