Harri Potter dolanyp gelýär

Harri Potter dolanyp gelýär

“Harri Potter” filmlerinde baş keşbi janlandyran iňlis aktýory Deniel Redkliff täze filmde meşhur keşbine dolanyp biler. Bu barada harpersbazaar.kz habar berýär.

Holliwudyň belli "insaýderi" Deniel Rihtmanyň öz Instagram sahypasynda berýän habaryna görä, Redkliff franşizanyň esasy ýyldyzlary bilen birlikde teklip aldy we kinostudiýa bilen jadygöý oglan hakda täze filmi düşürmek barada gepleşikleri geçirýär. Çeşme koronawirus pandemiýasy sebäpli gepleşikleriň haýal alnyp barylýandygyny belleýär.
Golaýda 31 ýaşly Deniel Redkliff öz Instagram sahypasynda “Harri Potter” hakyndaky altynjy filmiň skrinşotyny ýerleşdirdi. Şeýle-de bolsa, täze filmiň düşürilýändiginiň resmi tassyklamasy ýok. Eger filmiň täze bölümi hakykatdanam surata düşürilýän bolsa, onda ol J.K. Rowlingiň 2016-njy ýylda çykan “Harri Potter we näletlenen çaga” pýesasynyň esasynda bolar.
Ondan öň, Ruper Grintiň Ron Uizliniň keşbine gaýdyp gelmäge taýýardygy habar berlipdi.