Getji Nurmagomedowyň tälimçisine haýbat atdy

Getji Nurmagomedowyň tälimçisine haýbat atdy

Amerikaly söweşiji Jastin Getji (22-2) “Izwestiýa” multimediýa maglumat merkezi bilen bolan söhbetdeşlikde Habib Nurmagomedowyň (28-0) tälimçisi Hawier Mendesi halamaýandygyny aýtdy.

Getji bilen Habibiň arasyndaky söweş 24-nji oktýabrda Abu Dabide geçiriljek UFC 254 ýaryşynyň başyny çeker. Nurmagomedow UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony. Ol 2012-nji ýyldan bäri Mendesiň ýolbaşçylygynda tälim alýar.

"Men onuň tälimçisi Hawieri [Mendesi] halamok"-diýip, Getji gürrüň berýär - Belki ol gowy adamdyr, ýöne näme üçindir meni äsgermezçilik edýär. Şonuň üçin oňa bolan gaharymy hem Habibden çykararyn, ony ýere ýazmaga we muny nähili görýändigini soramaga howlugýan.

UFC 254-iň titul ugrundaky Habib Nurmagomedow - Jastin Getji söweşi 24-nji oktýabr - şenbe güni BAE-de "Söweş adasynda" ("Fight Island") bolar.
"Sport Ekspress" UFC 254-iň Habib - Getji söweşini onlaýn ýaýlyma berer. Ýaryşyň esasy söweşi we esasy kard söweşlerini REN TV teleýaýlymynda göni ýaýlymda görüp bolar.