Türkmenistan Russiýanyň üsti bilen nebiti eksport etmekde Gazagystandan soň ikinji ýerde

Türkmenistan Russiýanyň üsti bilen nebiti eksport etmekde Gazagystandan soň ikinji ýerde

Türkmenistan 2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aralygynda Russiýanyň çäginiň üsti bilen nebiti eksport etmek boýunça Gazagystandan soň ikinji ýerde durýar. Bu barada Russiýanyň ýangyç-energetika toplumynyň Merkezi dispetçer edarasy (ÝET MDE) habar berdi.

Habara laýyklykda, Gazagystanyň nebit geçirijiligi 2020-nji ýylyň ýanwar-awgustynda 10,8 mln tonna (awgustda – 1,3 mln tonna) barabar boldy. Ikinji orunda Türkmenistan – 1,47 mln tonna (160,67 müň tonna), üçünji orunda bolsa 199,16 müň tonna (169,61 müň tonna) bilen Azerbaýjan ýerleşdi.
Şunuň bilen birlikde ÝET MDE-de Russiýanyň nebit kompaniýalarynyň 2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda ýakyn ýurtlar üçin nebitiň üpjünçiligini 37,6% - 7,2 mln tonna çenli, uzakdaky ýurtlar üçin 8,8% - 150,96 mln tonna çenli azaldandyklaryny belleýärler.