Lionel Messini üç sany iňlis kluby satyn almak isleýär

Lionel Messini üç sany iňlis kluby satyn almak isleýär

“Barselona”-nyň ýolbaşçylygynyň “PSŽ” bilen braziliýaly hüjümçi Neýmary satyn almak barada gepleşikleri üstünlikli geçirendigi barada maglumat peýda boldy.
Neýmaryň “Kamp Nou”-a dolanjakdygy baradaky habarlaryň fonunda Messiniň hem satyljakdygy ýa-da 2021-nji ýylda klubdan mugt gitjekdigi barada gürrüňler peýda boldy. Ýöne AS-yň maglumatlary boýunça, hut braziliýaly futbolçynyň transferi argentinaly futbolçy bilen şertnamanyň uzaldylmagyna ýardam edip bilýär.
Ýüze çykýan gürrüňlere garamazdan, “Mançester Siti”, “Mançester Ýunaýted” we “Çelsi” dünýäniň iň gowy futbolçysyna eýe bolmaga mümkinçiligiň dörejekdigine ynanýarlar, bu barada chelseablues.ru habar berýär.
Sportskeeda saýtynyň maglumatlary boýunça, Messi “Barselona”-nyň teklibini kabul eder, ýöne diňe Neýmar bilen eýýäm tomusda şertnamany baglaşmak şerti bilen.
Ýene bir habary belläp geçmeli, Kike Setýen indiki möwsümde “Barselona”-nyň baş tälimçisi bolmagynda galar. “Diario Sport” gazetiniň habar bermegine görä, katalon klubynda Setýen täze taslama gurmaga mynasyp diýlip hasaplanylýar. “Barselona”-nyň ýolbaşçylygyna onuň işleýşi, onuň häsiýeti we onuň klubyň filosofiýasyna meýilliligi ýaraýar.
“Barselona” Setýena doly derejede ynanýar. Onuň ýolbaşçylygynda oýunçylar ýokary depgin bilen işläp başladylar. Ol topara özüniň oýun stilini öwretmek isleýär. Setýene eýýäm bu çözgüt barada habar berdiler.
Häzir katalon kluby indiki möwsüme taýýarlanýar we Setýen hem maslahatlara gatnaşýar. Ol meýilnamalar barada bilýär we girizmek we çykarmak transferleri barada öz pikiri bilen paýlaşýar. “Barsa”-nyň sport müdiri Erik Abidal bilen Setýeniň arasynda gowy iş gatnaşyklary ýola goýuldy.
Setýen oýunçylar bilen yzygiderli gürleşýär we olar bilen hemişe dogruçyl bolýar. La Liganyň koronawirus zerarly saklanmazyndan öň “Barselona” “Real”-dan iki utuk öňe geçip, turnir tablisasynda liderlik edýärdi.