logo
Betek Türkmenistan

Описание

Alfa Group - Size dünýä belli bolan Betek, Borsan, Siemens, Wesbo, Baymak, Owiwo, Filli Boya firmalarynyň ähli gurluşyk harytlaryny hödürleýär.

 • Boyaglar
 • Elektrik harytlary
 • Santehnika harytlary
 • Ýyladyş sistemalary

we başgalar
Alfa Group - Size öýleriňizi, ofisleriňizi islegiňize görä döwrebap dizaýnda gurluşygyň ähli görnüşleriniň hyzmatlaryny hödürleýäris. 

Bu hyzmatlar diňe Türkiýe döwletiniň ýokary hilli brend harytlary bilenüpjün edilýär.

Ýerine ýetirilen işlere 100% kepil geçýäris (garantiýa)

Alfa Group ýurdumyzyň çäginde 2002-nji ýyldan bäri öz ökde hünärmenleri bilen gurluşygyň ähli görnüşleri boýunça dürli proýektlary tabşyrdy.

Bu proýeklteriň biri hem Aşgabat şäherindäki ilkinji gurulan Kardiologiýä Merkezidir.

Häzirki wagtda işleşýän iş otaklarymyz:

 • "EDA" HJ
 • Rönesans
 • GAP Inşaat
 • TEPE Inşaat
 • Petronas
 • Dragon Oil
 • CNPC
 • NITRO International 

SIZIŇ YNAMYŇYZ-BIZIŇ ÜSTÜNLIGIMIZDIR!