logo
BEGLER ÝOLY

Описание

"BEGLER ÝOLY" - ÝOKARY HILLI HALYLAR

HARYTLARYMYZ:

 • Eyran Halylar
 • Türk Halylar
 • Abadan Halylar
 • Özbek Halylar
 • Ýüpek we Ýüň Halylar
 • Halydan kartinalar we başga-da öýüňiz üçin haly önümleriniň görnüşleri kän

DÜKANYŇ AÝRATYNLYGY:

 • 12 aý garaşaryna islendik halylar
 • Öýüňize baryp ölçemek hyzmaty
 • Kesip we owerloklap bermek hyzmaty
 • Eltip bermek hyzmaty

BIZIŇ SALGYMYZ: 

 • Aşgabat ş.,G. Kulyýew köçe (Obýezdnoý koce) Begler Ýoly binasy, 2-nji gat 16-njy magazyn