logo
Nur Ýüpek
Nur Yüpek seniñ üçin!
Nur Yüpek seniñ üçin!

Ашхабад

02.03.2023

Nur Yüpek sizi halkara gelin gyzlar baýramy bilen gutlaýar. Şol mynasy...

Düz
Düz

ул. Московская (10 йыл абаданчылык ш.)

02.03.2023

Nur Yüpek sizi halkara gelin gyzlar baýramy bilen gutlaýar. Şol mynasy...

Все объявления

Описание

 Türkmen gelin-gyzlarynyň bezegi bolan  “Nur-Ýüpek” matalarynyň täze görnüşleri satuwa goýuldy. Bahar güllerini özine beslän gülýüpekleri dükanlarymyzdan sargap “Eltip-bermek” hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dükanlarymyz hyzmatyňyza taýýardyr.

HOWLUGYŇ JADYLAÝJY ARZANLADYŞ!!!

Nur Ýüpekde Dekabryň 15-30y aralygy 15%,18%,40% çenli iň uly arzanladyşy başlady, Mähriban gelin gyzlar!

Düz 200 m kişilik

Özündengülli 320m kişilik

Flomaster 450m kişilik

Suzanna 2metr 220m

Türkmenistandaky ähli dükanlarymyzda Size garaşýarys!!! NurÝüpek Seniň üçin 

Biziň salgylarymyz:

 1. Aşgabat şäheri:

 •    Türkmenhowaýollary jay “Nurana” matalar dükany
 •   “Altyn-asyr” bazary B1-173 dükan
 •   “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy “ söwda merkezi 0073 dükan 
 •    Tel: +99364843663
 •    Tel: +99364846336

“Berkarar” söwda we dynç alyş merkezi 2 gat C-9 dükan

  2. Balkan welaýaty:

 •   “Han’’ söwda merkezi                                 
 •   “Nar” bazary №50
 •    Tel: 65881997

Turkmenbaşy şäheri

 • “Şagadam” söwda merkezi, 1 gat 6-njy dükan
 • Tel:+99363493505

  3. Mary welaýaty:

 •   Uly bazar                                                            
 •  “Gök bazar” 8 ç dükan
 •   Tel: +99365186228

4. Lebap welaýaty:  

5. Daşoguz welaýaty:

 • “Baý” bazar №490 dükan                                             
 • “Rysgal” söwda merkezi №113 c
 •   Tel: +99363327350
 •   Tel: +99364846336   
 •   Tel: +99364843663
 •   Tel: 216320

Internet: