logo
"NUR" СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ

Описание

"NUR toý hyzmatlary" Size bu hyzmatlary hödürleýär:
- Toý, sadaka we agyz-açar menýulary,
- VIP göçme, han, gümmez, ýewro çadyrlary we ak öýler,
- Agşam toý üçin, gelnalyjy üçin we çaga çykdy üçin maşyn bezegleri,
- Agşam toý üçin, gelnalyjy üçin we çaga çykdy üçin täze model maşynlar,
- Restoran, love story, howly we podýez bezegleri,
- Türkmen milli eşikleriniň birnäçe görnüşleri,
- Ýokary hilli gap-gaçlar, kofe-bar, bagşy üçin sahna, atgulak asylýan, sowadyjy maşynlar, ýere yazmak üçin haly, yaşyl ot, kowralin, ofisanlar we toý we sadaka üçin ähli zerur bolan zatlary amatly arzanlaşykly bahalardan bizden alyp bilersiňiz.

Hyzmatlarymyz:

1. Menýular
2. Çadyrlar
3. Maşyn bezegleri
4. Toý maşynlary
5. Toý bezegleri
6. Beýlekiler


Salgysy: Aşgabat ş. Parahat 6, Aýtakow köçe 97-nji dom(Mir-Aýtakow krug, burçdaky dom)