logo
ARSI@DON

Описание

Diňe Biziň Dükanymyz, şäherdäki  amatly we arzan bahadan iň soňky çykan durmuş tehnikalary enjamlary hödürleýär.

👍Diňe Bizde, öýüňizden çykman öýüňiz we ofisiňiz üçin hemme zady satyn alyp bilersiňiz!

TV, týuner we DVD

Kodisionerlar (Sowadyjylar)

Kir maşynlar

Holodilnikler


Mikrowalnowkalar, tosterlar we multiwarkalar


Sokowyjymalkalar, kofe maşynlar we kofemolkalar


Mikserler, blenderler we et üweýjiler


Ütükler, saç guradyjylar, sakgal we saç stanoklar

🚚Eltip bermek hyzmatymyz bardyr!!!

📢Şeýle-de Bizde köp dürli AKSİYALARYMYZ geçirilýär

📢Bahalarymyz ARZANLADYLYP goýlan HOWLUGYŇ!!!

📢Bizden satyn almaga howlugyň!!!