logo
Elýeter Tehnika
Duhowka peçler 12 ay kredit
Duhowka peçler 12 ay kredit

Ашхабад

23 sag öň

Iň Amatly Bahalar Elyeter tehnikada 3-6-12 AÝ GARAŞARYNA Eltip ber...

skaýwort witrina 400 lt kredit
skaýwort witrina 400 lt kredit

Ашхабад

23 sag öň

Iň Amatly Bahalar Elyeter tehnikada 3-6-12 AÝ GARAŞARYNA Eltip ber...

Supermax marazilnikler kredit
Supermax marazilnikler kredit

Ашхабад

23 sag öň

Iň Amatly Bahalar Elyeter tehnikada 3-6-12 AÝ GARAŞARYNA Eltip ber...

Mysalka hamyr 12 ay kredit
Mysalka hamyr 12 ay kredit

Ашхабад

08.06.2024

Iň Amatly Bahalar Elyeter tehnikada 3-6-12 AÝ GARAŞARYNA Eltip ber...

Fri aparat 2 gözli 12aý kredit
Fri aparat 2 gözli 12aý kredit

Ашхабад

3 gün öň

Iň Amatly Bahalar Elyeter tehnikada 3-6-12 aý Garaşarna Eltip be...

Toster 20 dilim
Toster 20 dilim

Ашхабад

3 gün öň

toster 20 dilim taza paket kredit bar dastawka bar garantiya bar...

Popkorun patrak aparat kredit
Popkorun patrak aparat kredit

Ашхабад

3 gün öň

Popkorun aparat, garantiýa bar. Kredit hem dastawka bar....

Pepsi aparat 12 ay kredit
Pepsi aparat 12 ay kredit

Ашхабад

3 gün öň

pepsi aparat hytay onumi 3 ay garantiya dastawka içinde kredit hem bar...

Все объявления

Описание

                      Brend Tehnika
Hormatly müşderler biziň magazynymyzda :
kafelarda, stalawoýlarda, magazynlarda we
dynç alyş ýerlerde, şeýle hem öý hojalygy
üçin tehnikalary we  iýmit taýýarlaýjy enjamlary
nagt we 12 aý garaşarna satyn alyp bilersiňiz.

Harytlarmyz:​​​​​​​

Duhowkalar
Myşalkalar
Hamyr ýaýyjy (katalka)
Gril aparat
Döner kebab aparat
Pagta süýji aparat
Patrak aparat
Marožna aparat
Fri aparat
Toster
Witrina haladilnikler
Süňk kesmek üçin aparat
Gazirowka pepsi aparat
Hojalyk üçin:
Kansenerlar
Marazilnikler
Telewizorlar
Tozan sorujy enjamlar
Haladilnikler
Kir maşynlar
Uly mikser
Seýfler Dürli ölçegde.

6 aý - 12 aýa çenli garaşarna ýokary hilli iýmit taýýarlaýjy tehnikalary pasport kopýasy bilen satyn alyp bilersiňiz.

Dastawka hyzmatymyz hem satyn alan harytlaryňyza garantiýa bar.

iýmit taýýarlaýjy enjamlary nagt we 12 aý garaşarna satyn alyp bilersiňiz.