"BEHIŞT" Dostawka

Goşmaça

"BEHIŞT" Dostawka - Halal we yokary hilli tagamlar. Seyle hem bizde bir porse naharyň ýanynda çörek mugt.!? Iş tertibi: Irden 10:00 dan Gije 03:00 cenli Odunlar we Marinowynny etler eltip bermek hyzmaty bar. Habarlaşmak ücin. Tel:+99312731030 Tel:+99363004334 Tel:+99360181030 Menu Mangal 40 minutdan taýyn bolyar. Goýun şaşlyk Goýun gapyrga Avganka Towuk şaşlyk Ganat şaşlyk Towuk çöpde Towuk tabaka Sygyr lüle Goyun lüle Towuk lüle Lüle rulet Lüle lavaş Katlet mangal Kakmac mangal Bagyr iç yag Jüýje setga Balyk şaşlyk Balyk setga Padnos Mangal gök önüm Dönerler 30 minutdan taýyyn bolyar. Döner çörek Lavaş döner Sada döner Palowüsti döner Isgender döner Firinda bisyan 30 minutda tayyn bolyar. Pizza etli Pizza towukly Pizza kalbasny Pizza garyşyk Pizza margarita (syrly pomidorly) Pide guş başly ( dogralan etli ) Pide gyýmaly ( üwelen etli ) Pide garyşyk ( assorti ) Pide kaşarly ( syrly ) Pide towukly Pide dönerli Lahmajun Hamyrly naharlar 45 minutda taýyn bolyar. Tamdyr somsa Fitçi dogralan etli Fitçi üwelen etli Kiçi fitçi dogralan etli Işlekli üwelen etli Işlekli dogralan etli Çopan çörek dogralan etli Etli çörek Yagly çörek Manty dogralan etli Manty üwelen etli Manty kädili dogralan etli Börek çorba etli Börek gökli Ýumurtgaly börek Gowurlan börek Gury gutap ( etli gökli kädili kartoşkaly ) Çeburek ( etli gökli kädili kartoşkaly ) Bilişi dogralan etli Peç somsa ( etli gökli kädili kartoşkaly ) Toý somsa ( etli gökli kädili ) Tamdyrlama. 1 gün öñunden zakaz alynyan . Bütin goýun ( hamyrly ) Bütin but ( hamyrly ) Gol , Gapyrga Bütin towuk Kelle aýak ( garynda ) Bütin balyk Saç naharlar 1:30 minutda tayyn bolyar. Çebiş etinden buglama Saç iç yagda Saçda kakmaç kömelekli Bagşy nahar etli Bagşy nahar bag towukly Gyzgyn naharlar 45 minutda taýyn bolyar. Et sate Towuk sate Jüýje batyrma Jüýje mesge Kakmaç batyrma Kakmaç mesge Ganat batyrma Kartoşka gowurlan Gowurdak Kartoşka etli gowurlan Türkmen palow Çorbalar 45 minutda tayyn bolyar. Merjimek Ezogelin Paça Un aş Gyzyl borş Towuk çorba Jüýje çorba Çebiş çorba Çekdirme Garnir 20 mintutda tayyn bolyar. Kartoşka fri Kartoşka püre Greçka Ak tüwi Katlet Salatlar 30 minut taýyn bolyan. Çopan salat Sweji salat Sezar salat ( etli towukly klassyky ) Olwiye salat ( etli kolbasny ) Winegret salat Şugundur salat Mujskoý salat Podşuba salat Nejny salat Greçiski salat Aý salat ( etli towukly ) Dymok Etli salat Towuk salat Baklajan rulet salat Lavaş salat rulet Akroşka Süzme ( çesnokly sada) Ajiga Süzme çal Halades Isdäñiz açyk bolsun !

Ýeri: Ашхабад
Senesi: 2 gün öň
Telefon belgi: 99363004334