Miras Tagamlar

Goşmaça

“MIRAS TAGAMLARY“ ELTIP BERMEK (DOSTAWKA) HYZMATY BAR. Habarlaşmak üçin: 61-92-11 +99362841551 ÝERLEŞÝÄN ÝERI: AŞGABAT Ş. BEKREWE MARINAD: LYULE 1 KG ------------------------------47MAN TOWUK LYULE 1KG ------------------45MAN GOYUN 1 KG-----------------------------55MAN GOYUN GAPYRGA 1 KG-------------60MAN TOWUK 1 KG-----------------------------33MAN TOWUK GANAT 1KG-----------------38MAN TABAKA 1 KG---------------------------40MAN ŞAŞLYKLAR: GOÝUN ETI __________________________ 20 MAN GOÝUN GAPYRGA ___________________ 25 MAN ÇÖP ÇIŞ TOWUK ____________________ 18 MAN ÇÖP ÇIŞ GOYUN _____________________ 18 MAN LÜLE _______________________________ 20 MAN BAGYR _____________________________ 20 MAN BÖWREK ____________________________ 20 MAN LÜLE TOWUK ________________________ 20 MAN TABAKA _____________________________ 50 MAN TOWUK ŞAŞLYK ______________________18 MAN TOWUK GANAT _______________________20 MAN POMIDOR LYULE _____________________ 22 MAN SYR LYULE ___________________________ 24 MAN BALYK (AMUR) ________________________40 MAN KARTOŞKA (2şt) ______________________ 6 MAN POMIDOR (2şt) _______________________ 3 MAN AJY BURÇ (2şt) _______________________ 3 MAN BADAM (2şt) _________________________ 3 MAN PODNOS ULY _________________________ 340 MAN PADNOS ORTO ________________________ 200 MAN PADNOS KIÇI ________________________ 150 MAN IŞDÄ AÇARLAR: SOLÝONYÝ ASSORTI _________________ 15 MAN DYMOK _____________________________ 15 MAN MUŽSKOÝ __________________________ 15 MAN ÇOPAN ______________________________12 MAN SWEŽIÝ _____________________________15 MAN OLIWÝE ____________________________ 15 MAN ITALYANSKIY _______________________ 15 MAN TAYSKIY ____________________________15 MAN MIMOZA ____________________________20 MAN PODŞUBA ___________________________20 MAN WINEGRED _________________________ 15 MAN BAKLAJAN RULET __________________ 15 MAN BAKLAJAN SALAT __________________ 15 MAN NEJNIY ____________________________ 13 MAN GRECESKIY ________________________ 15 MAN AKROŞKA _________________________ 12 MAN SUZME SARYMSAKLY _____________ 14 MAN AJIGA ____________________________ 12 MAN LIMON ___________________________ 10 MAN PIZZA: PIZZA ULY ASSORTI ___________________ 40 MAN PIZZA ORTA ASSORTI _________________ 35 MAN PIZZA KIÇI ASSORTI ___________________ 30 MAN PIZZA ULY TOWUKLY __________________ 40 MAN PIZZA ORTA TOWUKLY ________________ 35 MAN PIZZA KIÇI TOWUKLY __________________ 30 MAN PIZZA ULY ETLI _______________________ 40 MAN PIZZA ORTA __________________________ 35 MAN PIZZA KIÇI ETLI _______________________ 30 MAN PIZZA ULY MARGARITA ________________ 40 MAN PIZZA ORTA MARGARITA ______________ 35 MAN PIZZA KIÇI MARGARITA _______________ 30 MAN PIDELER: PIDE ASSORTI _____________________ 25 MAN PIDE DOGRALAN __________________ 25 MAN PIDE FARŞLY ______________________ 20 MAN PIDE COREK ______________________ 3 MAN MANGAL MESGE COREK __________ 6 MAN ÇORBALAR: MERJIMEK __________________________ 12 MAN ÝAÝLA ______________________________ 10 MAN EZOGELIN __________________________ 12 MAN UN AŞ (GOWURDAKLY) _______________ 15 MAN ÇEBIŞ ÇORBA _______________________ 18 MAN IŞLEKLILER IŞLEKLI DOGRALAN ULY ______________ 40 MAN IŞLEKLI DOGRALAN KIÇI ______________ 30 MAN IŞLEKLI FARŞLY ULY _________________ 35 MAN IŞLEKLI FARŞLY KIÇI _________________ 25 MAN GUTAP: ETLI _______________________________ 8 MAN KÄDILI _____________________________ 7 MAN GÖKLI _____________________________ 7 MAN SOMSALAR: DOGRALAN ________________________ 5 MAN FARŞLY ___________________________ 4 MAN GÖKLI ____________________________ 3 MAN KÄDILI ____________________________ 3 MAN KARTOŞKALY ______________________ 3 MAN BLIŞI ETLI SYRLY _______________________ 16 MAN BLIŞI ETLI _____________________________ 13 MAN GOWURLAN BÖREK ____________________ 15 MAN GARNIR: AK TUWI ______________________ 8 MAN KORTOFEL FRI ________________ 12 MAN PURE KORTOFEL _____________ 10 MAN GYZGYN NAHARLAR: JÜÝJE BATYRMA ____________________ 40 MAN JÜÝJE MESGE ______________________ 40 MAN JÜÝJE CORBA ______________________ 35 MAN SOTE ET ___________________________ 25 MAN SOTE TOWUK _______________________ 25 MAN MANTY ____________________________ 18 MAN MANTY DOGRALAN ________________ 20 MAN TOÝ PALOW ________________________ 18 MAN KAKMAÇ ___________________________ 25 MAN KAKMAÇ BATYRMA _________________ 30 MAN KATLET FRI _________________________ 20 MAN GOWURMA _________________________ 27 MAN BAGYR SAC ________________________ 20 MAN ETLI SOWUS _______________________ 18 MAN CORBALY BÖREK ___________________ 15 MAN KELLEBAŞAÝAK _____________________ 7O MAN GOÝUN BUDY _______________________ 150 MAN GOÝUN GOLY _______________________ 100 MAN TAMDYRLAMA BUTIN GOÝUN_______ 1200 MAN TAMDYRLAMA BUTIN CEBIŞ ________ 800 MAN TOWUK BUTIN PODNOS_____________ 60 MAN INDUK BUTIN PODNOS _____________ 400 MAN TOY SOMSALAR: ETLI ________________ 1.5O MAN KADILI ______________ 1 MAN OTLY _______________ 1 MAN KORTOSKALY _______ 1 MAN IÇGILER: KOLA, FANTA, PEPSI, SOK DUYE CAL, AYRAN .... TOY SOMSALAR ZAKAZ ALYARYS! Konditer önümler: Islegińize górá dúrlí górnúśdákí súýjílíkler: Tortlar Toý Tortlar Doglan gún tortlar Napaleon Medovik Spartak Kókeler Bulkalar Ruletlar Peçonnylar Pírozennylar Ekler Cheesecake Trishokolad Barhat Baśgada íslendík górnúśdákí súýjílerí zakaz edíp bilersíńíz! Dostawka hyzmaty bar! 📞 Konditer üçin 865079777 bilen habarlaşyň 📞

Ýeri: Ашхабад
Senesi: 15.02.2021
Telefon belgi: 99365619211