“Top Gan: Mewerik” Tom Kruzyň iň girdejili filmi boldy

“Top Gan: Mewerik” Tom Kruzyň iň girdejili filmi boldy

24-nji maýda prokata çykan baş keşpde Tom Kruz bilen “Top Gan: Mewerik” filmi 290 mln dollar gazandy. Bu kinolenta aktýoryň karýerasyndaky iň köp girdeji gazanan film boldy. Bu barada “Deadline” habar berýär.

Soňky anna güni režissýor Jozef Kosinskiniň kartinasy 25 mln dollar, geçen penşenbe güni bolsa 20 mln dollar ýygnady. EntTelligence-niň maglumatlaryna görä, prokatyň ikinji anna güni bu filme tomaşa etmäge 1,8 mln adam geldi. Netijede tomaşaçylaryň umumy sany 17 milliondan geçdi.