Boldumsaz etrabynyň häkimi düýpli kemçilikleri üçin wezipesinden boşadyldy

Boldumsaz etrabynyň häkimi düýpli kemçilikleri üçin wezipesinden boşadyldy

B.Arazow işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Bu baradaky degişli resminama şu gün — 4-nji iýunda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň 5 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Şeýle hem degişli Karar bilen, Boldumsaz etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek häkimiň orunbasary Gurbandurdy Baýramdurdyýewiň üstüne ýüklenildi.