Söwda toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer wezipesinden boşadyldy

Söwda toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer wezipesinden boşadyldy

Çary Gylyjow işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Bu baradaky degişli resminama şu gün — 4-nji iýunda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň 5 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.