Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.