10-njy dekabrda Türkmenistanyň çäginde nähili howa garaşylýar?

10-njy dekabrda Türkmenistanyň çäginde nähili howa garaşylýar?

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 10-njy dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny size ýetirýär. 

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +8°, gündizine +13... +15° maýyl bolar. Howanyň basyşy 742 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +7°, gündizine +12... +14° maýyl bolar. Howanyň basyşy 712 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +11°, gündizine +11... +16°, kenarýaka etraplarynda +8... +13° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 759 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Awazada: howa +10... +12°, basyşy 765 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Balkanabat şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 767 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +12... +17°, günorta-gündogar etraplarynda +20° çenli maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 746 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Tejen şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 754 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 747 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Baýramaly şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 746 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +11... +16°, günorta etraplarynda +20° çenli maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 748 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Kerki şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 741 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +9... +14° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 757 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Köneürgenç şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 759 mm, çyglylygy 55 — 75%.