20-nji noýabrda Türkmenistanda garaşylýan howanyň ýagdaýy

20-nji noýabrda Türkmenistanda garaşylýan howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 20-nji noýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. 

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +1° çenli, gündizine +11... +13° maýyl bolar. Howanyň basyşy 743 mm, çyglylygy 55 — 75 %.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 8 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -2° sowuk, gündizine +10... +12° maýyl bolar. Howanyň basyşy 712 mm, çyglylygy 60 — 80 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +12... +17°, kenarýaka etraplarynda +6... +11° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 756 mm, çyglylygy 45 — 65 %.
Awazada: howa +8... +10°, basyşy 761 mm, çyglylygy 40 — 60 %.
Balkanabat şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 762 mm, çyglylygy 45 — 65 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +10... +15° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 742 mm, çyglylygy 50 — 70 %.
Tejen şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 745 mm, çyglylygy 60 — 80 %.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +11... +16° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 742 mm, çyglylygy 45 — 65 %.
Baýramaly şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 741 mm, çyglylygy 50 — 70 %.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -5° sowuk, gündizine +10... +15° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 746 mm, çyglylygy 50 — 70 %.
Kerki şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 741 mm, çyglylygy 45 — 65 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2... -7° sowuk, gündizine +4... +9° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 758 mm, çyglylygy 50 — 70 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +5... +7°, basyşy 759 mm, çyglylygy 45 — 65 %.