9-njy oktýabrda Türkmenistanyň çäginde boljak howanyň ýagdaýy

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň çäginde boljak howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 9-njy oktýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 —11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +8°, gündizine +14... +16° maýyl bolar. Howanyň basyşy 739 mm. Çyglylygy 20 — 40 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +11°, gündizine +14... +19°, kenarýaka etraplarynda +11...+16° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 765 mm. Çyglylygy 40 — 60 %.
Awazada: howa +13... +15°, basyşy 772 mm. Çyglylygy 45 — 65 %.
Balkanabat şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 771 mm. Çyglylygy 35 — 55 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +13... +18° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 744 mm. Çyglylygy 25 — 45 %.
Tejen şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 755 mm. Çyglylygy 30 — 50 %.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +14... +19° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 752 mm. Çyglylygy 30 — 50 %.
Baýramaly şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 751 mm. Çyglylygy 25 — 45 %.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +13... +18° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 752 mm. Çyglylygy 35 — 55 %.
Kerki şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 747 mm. Çyglylygy 40 — 60 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... +5°, gündizine +11... +16° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 760 mm. Çyglylygy 40 — 60 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 763 mm. Çyglylygy 45 — 65 %.