Apple tanyşdyrylyş dabarasyndan soň iki iPhone modelini satuwdan aýyrdy

Apple tanyşdyrylyş dabarasyndan soň iki iPhone modelini satuwdan aýyrdy

Apple amerikan kompaniýasy täze önümleriniň tanyşdyrylyş dabarasynyň ertesi güni iPhone 12 Pro we iPhone XR smartfonlaryny satuwdan aýyrdy. Çarşenbe güni degişli modeller kompaniýanyň onlaýn dükanyndan aýryldy. Munuň sebäbini kompaniýa heniz mälim edenok diýip, new-retail.ru belleýär.

Apple özüniň her ýylda geçirilýän güýzki tanyşdyrylyş dabarasynda täze iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro we iPhone 13 Pro Max modellerini hödürledi. Täze önümler hödürlenenden soň, KHBS we sosial ulgamlardaky ulanyjylar täze modelleriň kompaniýanyň geçen ýyllardaky smartfonlaryndan kän bir tapawutlanmaýandygyny bellediler. 

Geçen ýyl tanyşdyrylyş dabarasyndan soň Apple satuwdan iPhone 11 Pro we 11 Pro Max modellerini aýrypdy. 2019-njy ýylda kompaniýa iPhone XS we XS Max bilen hem şeýle etdi.