ABŞ-da dronlaryň futbol boýunça çempionaty döredildi

ABŞ-da dronlaryň futbol boýunça çempionaty döredildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda dronlaryň futbol boýunça çempionaty döredildi. “Drone Soccer” diýlip atlandyrylýan bu ýaryş ilkinji gezek iýul aýynda ABŞ-da geçiriler. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Ýaryşda dronlary dolandyrýanlar, ýagny operatorlar hökmünde mekdep okuwçylary çykyş ederler. ZDNet-iň pikiriçe, “Drone Soccer” meşhur "Garri Potter" filmindäki kwiddiç oýnuna çalym edýär. Dronlaryň futbol ýaryşy ilkinji gezek 2016-njy ýylda Günorta Koreýada peýda bolupdy. Indi bolsa ony ABŞ-da synap görmek kararyna geldiler.
Dronlaryň futbol ýaryşy, esasan, okuwçylara dron ýasamagy, olary programmirlemegi we dolandyrmagy öwredýän okuw-sportudyr. Oýnuň dowamynda biri-biri bilen arkaýyn çaknyşyp bileri ýaly, dronlaryň daşyna ekzoskelet geýdirilýär. Oýunda üç-bäş oýunçydan ybarat toparlar ýörite meýdançada ýaryşýarlar.
Ýaryş iýul aýynda ABŞ-nyň Kolorado ştatynyň Kolorado-Springs şäherinde geçiriler diýip, çeşme habar berýär.