Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda geljek hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Balkan welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +15... +20 gradusdan +20... +25 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +33... +38 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +29... +34 gradus maýyl bolar.
Ahal welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +14... +19 gradusdan +19… +24 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +29... +34 gradusdan +32... +37 gradus aralygynda yssy bolar. 
Mary welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan gündogara demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12... +17 gradusdan +17... +22 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +29... +34 gradusdan +32... +37 gradus aralygynda yssy bolar.
Lebap welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-gündogara ugryny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 19 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +12... +17 gradusdan +18... +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +28... +33 gradusdan +32... +37 gradus aralygynda yssy bolar.
Daşoguz welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +14... +19 gradusdan +18... +23 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +28... +33 gradusdan +32... +37 gradus aralygynda yssy bolar. 
Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 10 metrden 10 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +16... +18 gradusdan +20... +22 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +32... +34 gradusdan +34... +36 gradus aralygynda yssy bolar.