Türkiýede 29-njy aprelden 17-nji maýa çenli doly lokdaun girizilýär

Türkiýede 29-njy aprelden 17-nji maýa çenli doly lokdaun girizilýär

Türkiýäniň häkimiýetleri 29-njy aprelden 17-nji maý aralygynda ýurduň çäginde doly lokdaun girizýär. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ministrler kabinetiniň mejlisiniň ahyrynda mälim etdi diýip, TASS habar berýär.

“Çäreleriň netijesinde biz netije alyp başladyk. Remezandan soň kadaly durmuşa gaýdyp gelmek üçin bize täze kesel ýagdaýlarynyň sanyny bir günde bäş müňe çenli azaltmak gerek. Ýogsam, biz syýahatçylyk işine dolanyp bilmeris. 29-njy aprelde sagat 19:00-dan 17-nji maýda irden sagat 05:00-a çenli doly lokdaun giriziler. Içeri işler ministrligi tarapyndan aýratyn görkezilenlerden başga ähli ofisler, iş orunlar ýapylar. Şäherara gezelençler hökmany rugsat bilen amala aşyrylar, jemgyýetçilik ulaglary 50% iş ýüki bilen işlär” – diýip, ol aýtdy.
 

16-njy aprelde Türkiýede koronawirus ýagdaýynyň sanynyň gündelik ösüşi 63082-ä ýetip, pandemiýa başlany bäri iň ýokary derejäni görkezdi, 21-nji aprelde bir günde iň köp ölüm hasaba alyndy – 362.