“Toyota Land Cruiser” iň ygtybarly awtoulaglaryň sanawynda birinjiligi eýeledi

“Toyota Land Cruiser” iň ygtybarly awtoulaglaryň sanawynda birinjiligi eýeledi

Awtoulag mahabatlarynyň iSeeCars amerikan agregatory iň ygtybarly awtoulaglaryň reýtingini düzdi. Sanawa agyr zeper ýetmän 200 müň mil (322 müň km) geçip bilýän awtoulaglar girdi. Barlagyň çäklerinde 2020-nji ýylda satylan 11,8 milliondan gowrak awtoulag seljerildi.

Reýtingdäki orunlaryň aglabasyny “Toyota”-nyň modelleri eýeledi. Birinji ýeri “Land Cruiser” aldy - oňa 200 müň mil geçen ýolsuz ýerlerden ýöräp bilýän ulaglaryň 16,3 göterimi girýär.

“Rowaýata öwrülen bu ýanbermez ulag iň agyr şertlerde-de, azyndan, 25 ýyl hyzmat etmek üçin niýetlenen. Ýolsuz ýerlerden sürmek adaty zat hasaplanylýan ençeme ösýän ýurtlarda bu awtoulaga bil baglanýar"-diýip, iSeeCars ýazýar.

Ikinji orny yzyndaky modelden iki esse öňe saýlanan “Toyota Sequoia SUV” (11.2%) eýeledi.

“Land Cruiser” ýaly, “Toyota Sequoia”-da hem berk pikap şassisi we sekiz ýolagçyny ýerleşdirip biljek üç hatar oturgyç bar. Ol uzak aralygy geçmäge ukyply we agyr ýükleri çekip bilýän örän başarnykly maşgala ulagydyr"-diýip, reýtingi düzüjiler belleýärler.

Üçünji ýeri “Chevrolet Suburban” eýeledi (5.1%). Bazar barlagçylary, reýtingde “General Motors”-yň Suburban bilen bir platformada gurlan we köp tarapdan özara baglanyşýan beýleki awtoulaglary hem öz içine alýandygyny bellediler.
Bulardan soň reýting şeýle dowam edýär:
4-nji ýer: “Ford Expedition” - 4,9%
5-nji ýer: "Toyota 4Runner" - 4.1%
6-njy ýer: "Toyota Avalon" - 3,9% (ilkinji 16-lykdaky ýeke-täk sedan)
7-nji ýer: “Chevrolet Tahoe” - 3,9%
8-nji ýer: “Toyota Highlander Hybrid” - 3,8% (ilkinji 16-lykdaky ýeke-täk krossower)
9-njy ýer: "Toyota Tundra" - 3,7%
10-njy ýer: "GMC Yukon XL" - 3,6%
11-nji ýer: “Honda Ridgeline” - 3,4%
12-nji ýer: "GMC Yukon" - 3,3%
13-nji ýer: “Honda Odyssey” - 2,9% (ilkinji 16-lykdaky ýeke-täk wen)
14-nji ýer: "Toyota Tacoma" - 2,8%
15-nji ýer: “Lincoln Navigator” - 2,6%
16-njy ýer: "Toyota Prius" - 2,6%