Türkmenistan we «Kawasaki Heavy Industries, Ltd» hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler

Türkmenistan we «Kawasaki Heavy Industries, Ltd» hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda «Kawasaki Heavy Industries, Ltd» ýapon kompaniýasynyň Prezidenti jenap T.Watanabe bilen göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň, «Türkmengaz» Döwlet konserniniň, şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.
Söhbetdeşligiň barşynda taraplar şeýle-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň oňyn taraplaryny belläp geçdiler, şonuň ýaly-da özarabähbitli gatnaşyklary has hem işjeňleşdirmegiň täze ileri tutulýan ugurlary kesgitlediler.
Mundan başga-da, duşuşykda dünýäniň öňdebaryjy maliýe institutlary, şol sanda Ýapon halkara hyzmatdaşlyk banky (JBIC) bilen özara hereketleri işjeňleşdirmek arkaly bilelikdäki maýa goýum meselelerine hem seredilip geçildi.