Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä belledi we boşatdy

Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä belledi we boşatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda,

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Toýly Allaberdiýewiç Bäşimow Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
2-­nji derejeli ýurist Şöhrat Sapardurdyýewiç Taýew Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
2-­nji derejeli ýurist Nowruz Gurbanowiç Amanow Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;
ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, 1-­nji derejeli ýurist Sähetdurdy Meretdurdyýewiç Atajanow Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;
eýeleýän wezipesine laýyk gelmeýändigi barada hünär synagynyň netijesi boýunça ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Begenç Hydyrowiç Taganow Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.