Türkmenistanyň täze Parlamentiniň wekilçilikli palatasyna saýlawlaryň senesi belli boldy

Türkmenistanyň täze Parlamentiniň wekilçilikli palatasyna saýlawlaryň senesi belli boldy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň (Mejlisiniň) Halk Maslahatynyň (wekiller palatasy) agzalary üçin ilkinji saýlawlar 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriler. Bu barada Halk Maslahatynyň başlygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan gol çekilen kararda beýan edilýär.

Halk Maslahaty, şeýle hem, 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli Türkmenistanyň kanunlaryna we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalara täze Konstitusion kanunyň kabul edilmegi, Halk Maslahatynyň wezipeleriniň tamamlanmagy we iki palataly parlament ulgamyna geçilmegi bilen baglanyşykly üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işleri tamamlamak kararyna geldi.