Donald Tramp Türkmenistanyň Prezidentini Nowruz baýramy bilen gutlady

Donald Tramp Türkmenistanyň Prezidentini Nowruz baýramy bilen gutlady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Tramp Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy hem-de türkmen halkyny Nowruz baýramy bilen gutlady.
Hususan-da, ABŞ-nyň Prezidenti Gutlag hatynda şeýle belleýär: «Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak ugrunda oňyn hyzmatdaşlyk üçin Size hoşallyk bildirýärin hem-de Siziň ýurduňyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Merkezi Aziýa we Hazar sebiti ýurtlary bilen gatnaşyklary giňeldýändigini goldaýaryn.
Biziň döwletlerimiziň, işewür toparlarymyzyň hem-de halklarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň geljekde hem pugtalandyryljakdygyna ynam bildirýärin».
D.Tramp Gutlagyny türkmen dilinde «Nowruz baýramyňyz gutly bolsun!» diýen sözler bilen jemläpdir.