logo
"Ýönekeý Hyzmat" Hususy Kärhanasy
Telefona birikdirilýän kamera (zakaza gelýär)
Telefona birikdirilýän kamera (zakaza gelýär)

Ашхабад

16 sag öň

Lomaý Söwda karty bilen bahasy: 115.92TMT Lomaý Söwda kartsyz bahasy:...

Akylly gapy jaň kamerasy (doly okaň)
Akylly gapy jaň kamerasy (doly okaň)

Ашхабад

16 sag öň

Doorbell 5Pro akylly kamerasyny gapy öňüne gurnamak üçin amatlydyr Ak...

Ahana üçin suw gyzdyryjy we sowadyjy (doly okaň)
Ahana üçin suw gyzdyryjy we sowadyjy (doly okaň)

Ашхабад

16 sag öň

Lomaý Söwda karty bilen bahasy: 756.42 TMT Lomaý Söwda kartsyz bahasy...

Huawei telewizor (doly okaň)
Huawei telewizor (doly okaň)

Ашхабад

16 sag öň

Salam... dürli görnüşdäki telewizorlary shu we shuna menzesh arzan hem...

Kompýuter üçin online kameralar ( doly okaň)
Kompýuter üçin online kameralar ( doly okaň)

Ашхабад

16 sag öň

Online gepleşikler we maslahatlar geçirilende notebooklere we kompýute...

Göçme tempratura ölçeýji enjam (zakaza gelýär)
Göçme tempratura ölçeýji enjam (zakaza gelýär)

Ашхабад

15 sag öň

Lomaý Söwda karty bilen bahasy: 670.31 TMT Lomaý Söwda kartsyz bahasy...

Derwezeleri uzakdan dolandyryjy (zakaza gelýär)
Derwezeleri uzakdan dolandyryjy (zakaza gelýär)

Ашхабад

15 sag öň

Lomaý Söwda karty bilen bahasy: 262.75 TMT Lomaý Söwda kartsyz bahasy...

Gün energiýasy bilen işleýän çyralar(zakaza gelýä)
Gün energiýasy bilen işleýän çyralar(zakaza gelýä)

Ашхабад

15 sag öň

Lomaý Söwda karty bilen bahasy: 218.59 TMT Lomaý Söwda kartsyz bahasy...

Все объявления

Описание

2019-njy ýylda döredilen bu «Ýönekeý Hyzmat» Hususy Kärhanasy Halka öz hyzmatlaryny hödürleýär! 
1. “Ýönekeý” platformasynyň üsti Hytaý we Turkiýa  döwletinden ýokary hilli harytlary  bölek we lomaý görnüşde  getirip bermek we satyn almak hyzmaty we Türkmenistandaky satyjylar üçin “Ýönekeý”  platformada harytlaryny  aňsatlyk bilen satmak hyzmaty. 
2.Hytaý döwletine Türkmenistanyň tassyklaýan Uniwersitetlerine okuwa ýerleşdirmäge kömek etmek  hyzmaty. 
3. Siziň işiňiziň online bolmagy we dünýä ýüzünde hereket etmegi üçin Islendik görnüşdäki online market we web-sahypa  düzüp bermek hem-de işiňizi online ýagdaýda ýöretmek , girdeji, çykdajyny dogry ýöretmek  we müşderileriňiz bilen gatnaşygy saklamak üçin SRM sistema düzüp bermek hyzmaty. 
4. “Online 100000$ gazanmagyň 6 syry” atly kurs boýunça marketing başdan soňa çenli edilişini öwrenmek . 

  • Instagramda nädip target etmeli? 
  • Youtube-da reklama edilişi. 
  • Satuw syrlary , nähili başlamaly? 
  • Kot ýazmazdan web-sahypa nähili düzmeli? 
  • Marketing plan ädimme-ädim. 

5.Marketing we reklama hyzmaty.Sosial medialarda we Biziň söwda platformalarymyzda reklamalary goýmak hyzmaty. 
Reklama surat we wideolary taýýarlap köpçülige görkezmek hyzmaty. 
Siz biziň bilen  ösüp we tanalyp bilersiňiz!