logo
"Ýönekeý Hyzmat" Hususy Kärhanasy
Hytaý we Turkiýadn Lomaýsöwda
Hytaý we Turkiýadn Lomaýsöwda

Ашхабад

22.03.2023

Hytaý We Turkiýe döwletinden islendik ýokary hilli brend harytlary lo...

Ishgar gerek
Ishgar gerek

Мары

17.03.2023

Salam bizin hususy karhanamyzyn Satyjy bolumine, jogapkarcilikli, berl...

Online market düzüp bermek
Online market düzüp bermek

Ашхабад

17.03.2023

Ýönekeý Hyzmat Kompaniýasy Size döwrebap, tiz we ygtybarly WEB-SAÝTLAR...

Zenanlar üçin Stilni köwüş
Zenanlar üçin Stilni köwüş

Ашхабад

17.03.2023

Zenanlar üçin ýaz- tomus paslynda geýmek üçin owadan köwüş. Çykan ýeri...

Oglanlar üçin eşikler
Oglanlar üçin eşikler

Мары

17.03.2023

Oglanlar üçin dürli görnüşli eşikler yonekey.com ️️️ Has...

Gyz gelin sumkalar
Gyz gelin sumkalar

Ашхабад

17.03.2023

Has köp harytlar üçin yonekey.com gir saýla we satyn al!!! ...

Telefonlar we aksessuarlar
Telefonlar we aksessuarlar

Ашхабад

17.03.2023

yonekey.com gir we ähli harytlary oturan ýeriňden gör! sowda.yoneke...

Goşar sagatlar
Goşar sagatlar

Ашхабад

17.03.2023

Ýokary Hilli Goşqr sagatlar! yonekey.com da️ Başgada köpdürli aks...

Все объявления

Описание

2019-njy ýylda döredilen bu «Ýönekeý Hyzmat» Hususy Kärhanasy Halka öz hyzmatlaryny hödürleýär! 
1. “Ýönekeý” platformasynyň üsti Hytaý we Turkiýa  döwletinden ýokary hilli harytlary  bölek we lomaý görnüşde  getirip bermek we satyn almak hyzmaty we Türkmenistandaky satyjylar üçin “Ýönekeý”  platformada harytlaryny  aňsatlyk bilen satmak hyzmaty. 
2.Hytaý döwletine Türkmenistanyň tassyklaýan Uniwersitetlerine okuwa ýerleşdirmäge kömek etmek  hyzmaty. 
3. Siziň işiňiziň online bolmagy we dünýä ýüzünde hereket etmegi üçin Islendik görnüşdäki online market we web-sahypa  düzüp bermek hem-de işiňizi online ýagdaýda ýöretmek , girdeji, çykdajyny dogry ýöretmek  we müşderileriňiz bilen gatnaşygy saklamak üçin SRM sistema düzüp bermek hyzmaty. 
4. “Online 100000$ gazanmagyň 6 syry” atly kurs boýunça marketing başdan soňa çenli edilişini öwrenmek . 

  • Instagramda nädip target etmeli? 
  • Youtube-da reklama edilişi. 
  • Satuw syrlary , nähili başlamaly? 
  • Kot ýazmazdan web-sahypa nähili düzmeli? 
  • Marketing plan ädimme-ädim. 

5.Marketing we reklama hyzmaty.Sosial medialarda we Biziň söwda platformalarymyzda reklamalary goýmak hyzmaty. 
Reklama surat we wideolary taýýarlap köpçülige görkezmek hyzmaty. 
Siz biziň bilen  ösüp we tanalyp bilersiňiz!