logo
"5 ÝYLDYZ" SPORT DÜKANY
Krassowka TG sport
Krassowka TG sport

Ашхабад

düýn

Bary yogy 50 manat ️Krassowkalar razmer 35- DEN 46- cenli HAWARLAS...

BARSOWKA
BARSOWKA

Ашхабад

3 gün öň

BARSOWKA HER DURLI gornuslerI BAR.BAHALARY 200DEN 550 MANADA CENLI.HAW...

WOLEÝBOL KRASSOWKA
WOLEÝBOL KRASSOWKA

Ашхабад

3 gün öň

WOLEYBOL KRASOWKALAR DURLI GORNUSLERI BAR.BAHALARY 350 DAN 1500 CENLI....

Oturup surulyan Velotrenajor
Oturup surulyan Velotrenajor

Ашхабад

3 gün öň

Oturup surulyan velotrenajor El ayak islap bolya bahalary amatly 3 gor...

Trenajor, Turnik, Skamya
Trenajor, Turnik, Skamya

Ашхабад

3 gün öň

Turnik Kreslo Press Skamya baagada ahli gornusli trenajorlar, trosy...

Iran Aśgabat yuk hyzmaty
Iran Aśgabat yuk hyzmaty

Ашхабад

3 gün öň

Eyrandan -AšgabadaHARYT getirmek hyzmaty Size gerek HARYTlary gön...

Tagta / Doska / Polka
Tagta / Doska / Polka

Ашхабад

3 gün öň

Tagta Doska Polka razmer baha janda...

GRUSHALAR
GRUSHALAR

Ашхабад

3 gün öň

GRUSHALAR 0,40 SANTYDAN 2 METYRA CENLI BAHASY 120 MANATDAN 5000 MANDAC...

Все объявления

Описание

Bäş ýyldyz sport harytlar dukany 2001-nji ýyldan bäri öz işini alyp barýar  biziň Aşgabat şäherinde iki sany söwda nokadymyz  bar.

Olaryň biri Gülistan söwda merkeziniň 2-nji gaty 64-nji dükany.

Ikinji dükanymyz  Parahat 2 Aşgabat foguň çep tarapy (mir 2  Fok çep tarapy) çep tarapynda ýerleşýär.

Hormatly müşderlemiz size gerekli bolan sport harytlary sport enjamlaryny bizin dükanymyzda tapyp we alyp bilersiňiz Türkmenistanyň ähli ýerine welaýatlara , obalara eltip bermek hyzmaty hem bar.

Siz bizden bölekleýin we lomaý söwda edip bilersiňiz.

Bizden nagt we kart hemde bank üsti bilen tölegleri edip bilersiňiz.

Mundan başgada siz biziň bir näçe hyzmatlamyzdan peýdalanyp bilersiňiz olar şu aşakdakylar   ↓  

  • Futbol formalara , we islendik egin eşige at ýazmak , surat goýmak hyzmaty bar gysga wagtyň içinde ýerine ýetirilýär , bahalary amatly.
  • Ýörelýän, sürülýän, we başga sport enjamlaryň ähli görnüşlerini bejergi işleri (begawoy darojkalara) degişli ähli hyzmatlary ýagyny çalşmak, ätiýaçlandyryş şaýlaryny çalşmak we başga islendik hyzmatlary ýerine ýetirýäris.

Habarlaşmak üçin: +99362311354 / 109045 / 922867