logo
ÝAKUT DAŞY

Описание

Altyn çaýylan şaý-sepleri özüniň hil we baha taýdan amatlylygy bilen halk arasynda meşhurlyga eýe.
Biziň “Ýakut daşy” dükanymyz size “ Xuping Jewelry” kompaniýasynyň iň täze tehnologiýany ulanyp
ýokary hilli ýasalan lomaý hem-de bölekleýin köp sanly şaý-seplerini hödürleýär. Her bir müşderi biziň
dükanymyzdan köp görnüşli şaý-sepleriň arasyndan özüniň gerekli ajaýyp önümini saýlap alyp biler.
Mundan başgada müşderiler Hytaý döwletinden gelen in aňrybaş, öňdebaryjy, döwrebap dürli harytlary
biziň dükanymyzdan tapyp bilerler.
Tel:+993 65 94 44 48
Tel:+993 65 67 68 71

Biziň salgymyz: Parahat 4 Ýubileýniý köçesi jay 57