4453

ABŞ Saud Arabystan bilen nebit bileleşigini döreder

ABŞ-nyň nebitçileri nebitiň dünýä bahasyny sazlamak we energetik döwlet hökmünde Russiýanyň täsirini gowşatmak üçin Saud Arabystany bilen şertnama esasynda birleşik döretmek isleýärler. Olar şu başlangyç bilen...

4464

Türkmen gazynyň Hytaýa importy boýunça maglumatlar

2019-njy ýylda Merkezi Aziýadan, esasan-da Türkmenistandan Hytaýa tebigy gazyň 47.9 milliard kub metri iberildi. Bu barada Hytaýyň Trend agentligi «Sinhua» habarlar agentligine salgylanyp habar berýär. Kompaniýanyň...