1-nji aprel: Türkmenistanda howa +26° çenli maýlaýar

  • 01.04.2022 07:28
  • 3010
1-nji aprel: Türkmenistanda howa +26°  çenli maýlaýar

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 1-nji aprelinde ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda       7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +10... +12°, gündizine +20... +22°maýyl bolar. Howanyň basyşy 742 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6-8 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +11°, gündizine +19... +21° maýyl bolar. Howanyň basyşy 714 mm, çyglylygy 30-50%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +11°, gündizine +19... +24°, kenarýaka etraplarynda +9... +14° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 757 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Awazada: howa +11... +13°, basyşy 765 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Balkanabat şäherinde: howa +21... +23°, basyşy 766 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +8... +13°, gündizine +19... +24° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +21... +23°, basyşy 747 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Tejen şäherinde: howa +22... +24°, basyşy 749 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +12°, gündizine +20... +25° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +22... +24°, basyşy 746 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Baýramaly şäherinde: howa +23... +25°, basyşy 745 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +11°, gündizine +21... +26° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +22... +24°, basyşy 748 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Kerki şäherinde: howa +24... +26°, basyşy 744 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°, gündizine +18... +23° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +20... +22°, basyşy 758 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Köneürgenç şäherinde: howa +19... +21°, basyşy 760 mm, çyglylygy 20 — 40%.


düýn 08:37
30672

«Türkmenhowaýollary» 1-nji fewraldan halkara gatnawlarynyň tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Gatnawlar Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylar...

düýn 08:28
22438

«Türkmenhowaýollary» içerki awiagatnawlaryň täzelenen tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Täze tertip 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket eder. Awiakompaniýa uçuşlaryň wagtynyň üýtgäp biljekdigini...

25.01.2023 03:36
23087

FlyDubai üç ýyla golaý arakesmeden soň, Aşgabada awiagatnawlaryny dikeltdi

FlyDubai awiakompaniýasy koronawirus pandemiýasy zerarly Türkmenistana gatnawlaryny togtadanyndan üç ýyla golaý wagtdan soň, Dubaý-Aşgabat-Dubaý ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawyny amala aşyrdy. Awiagatnadyjynyň...

23.01.2023 09:36
28164

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: durnukly aram maýyl howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada «Türkmenistan» gazetinde berýän maglumatyny...