logo
ŞALEÝLI PERDELER
Perde, Zalyuz,Zanaweska
Perde, Zalyuz,Zanaweska

Aşgabat

2 sag öň

Salam Hormatly adamlar. Biz size perde we zalyuzi yasap dikip dakyp hy...

Perde,Zalyuz,Zanaweska
Perde,Zalyuz,Zanaweska

Aşgabat

3 sag öň

Salam Hormatly adamlar Bizde siziñ islegiñize görà islendik perdeleri ...

Perde, zalyuz, Zanaweska
Perde, zalyuz, Zanaweska

Aşgabat

14 sag öň

Salam Hormatly adamlar Biz size Turkiyanyñ onùmi bolan perdeleri we źa...

Zalyuz,Perde,Zanaweska
Zalyuz,Perde,Zanaweska

Aşgabat

17 sag öň

Salam Hormatly Müşderiler Biz size yokary hilli Zalyuzlary Perdeleri h...

Perde,Zalyuz,Zanaweska,Tutylar
Perde,Zalyuz,Zanaweska,Tutylar

Aşgabat

17 sag öň

AKSIYA adamlar 30% Bizden söwde edene amatly BAHALAR hödirlenyär Ölce...

Panjurlar
Panjurlar

Aşgabat

20 sag öň

Salam Hormatly adamlar Biz size pultly panjurlary hödirleyäris. Bu pan...

Pultly Panjurlar
Pultly Panjurlar

Aşgabat

düýn

Salam Hormatly adamlar Biz size Turkiyäyiñ yokary hilli Panjurlaryny y...

Все объявления

Düşündiriş

ŞALEÝLI perdeler we Jalyuzlar

Salam biz Size Baharay perdeler dükanymyzda dürli görnüşdäki perdeleri we žalýuzlary amatly bahalardan taýýarlap gurnap beryäris.

Perdeleriň bahalary siziň material saýlaýşyňyza we siziň otagyňyzyň razmerine görä çykýar. 

Biziň dükanymyza gelseňiz materiallaryny saýlaşmakda işine ökde gyzlar maslahat bermekde ýardam berip, elýeter bahalardan çykaryp bererler.

Ondan başga-da öýüňize baryp, katalog boýunça saýlap bermek hyzmaty hem bar.