Avalon 13-17 android

Goşmaça

2013-2017 AVALON android 9.0 oz pamidi 16gb biltuz bar vi-fi bar liboy android pragramalary acya iki fleska bolya usulitel we yzky kamyrany catyp bolya roldaky knopgalary isledyar goni oz yerinde otyrya yagday taze ekeran 9

Marka we model: Toyota Avalon
Kategoriýa: Aksessuarlar
Ýeri: Ашхабад
Senesi: 05.05.2021
Telefon belgi: +99365676667