Yhlas Tagamlar

Goşmaça

TÄZE ÝYLA ARZANLADYŞ!!! 100 MANAT SÖWDA EDENE 10 MANATLYK MENÝUDAN SOWGAT HALAL WE AMATLY HODÜRLEYÄRIS, IÝIP GÖR BAHA BER. №1 ŞAŞLYK 72-27-03, +993(64)-72-27-03, +993(65)-12-60-00, +993(64)-72-10-00 🎄ŞEF POWARDAN ÝÖRITE TAGAMLAR🎄 ŞAŞLYK PODNOS ___________________150 MAN BALYK PODNOS ____________________300 MAN SOMSA PODNOS ___________________75MAN ÇOPAN SAÇ _______________________ 200 MAN TAMDYRLAMA________ 2 GUN ONUNDEN ZAKAZ TOKLY+GARNIR__________________1000 MAN KAKMAÇ ________________________35 MAN KAKMAÇ BATYRMA ______________40 MAN JÜYJE BATYRMA _________________35 MAN JÜÝJE MESGELI __________________30MAN JÜÝJE ÇORBA_____________________30 MAN TOÝ ÇORBA_______________________20 MAN MANTY DOGRALAN _______________20 MAN ŞAŞLYKLAR GOÝUN ŞAŞLYK ____________________ 22 MAN LÜLE KEBAP _______________________ 15 MAN GOÝUN GAPYRGA __________________ 24 MAN TOWUK ŞAŞLYK____________________ 18 MAN TOWUK LÜLE_______________________ 15 MAN TOWUK GANAT_____________________ 20 MAN TOWUK TABAKA ____________________ 48 MAN BAGYR BÖWREK____________________ 20 MAN LÜLE PEROG________________________ 40 MAN BALYK AMUR PORSIÝA 350gr_______________ 40 MAN SOM PORSIÝA 350gr ________________50 MAN SUDAK PORSIÝA 350gr ______________ 40 MAN GYZGYN NAHARLAR ÇEKDIRME______________________ 15 MAN UN AŞ______ ____________________ 15 MAN MERJEMEK______________________ 10 MAN TOWUK ŞNITSEL _________________ 20 MAN TOWUK SOTE____________________ 25 MAN ÇOPAN GOWURMA_________________ 20 MAN SAÇ MANTY _______________________ 20 MAN BÖREK_____________________________ 12 MAN GÖKLI BÖREK___ __________________ 10 MAN ÝUMURTGA BÖREK ________________ 15 MAN GOWRULAN BÖREK_________________15 MAN DOGRAMA__________________________12 MAN LAGMAN____________________________12 MAN GARNIRLER AK TÜWI_____________________________15 MAN KARTOŞKA FRI________________________8 MAN KARTOŞKA PÜRE_____________________10 MAN KARTOŞKA PO DEREWENSKIÝ________15 MAN KARTOŞKA PO DOMAŞNEMU__________12 MAN GREÇKA______________________________15 MAN SALATLAR WE ÇAL AGARAN, ŞERBETLI IÇGILER SWEŽIÝ ASSORTI___________________ 15 MAN SOLÝONNYÝ ASSORTI_______________ 15 MAN WINIGRED ________________________ _15 MAN OLIWÝE____________________________ 16 MAN SEZAR ____________________________ 15 MAN ÇOPAN___ _________________________ 12 MAN GREÇESKIÝ________________________ 15 MAN AKROŞKA _________________________ 12 MAN ADJIGA _____________________________8 MAN SÜZME _____________________________8MAN MUZSKOY __________________________17 MAN DYMOK ____________________________13 MAN SWYOKLA SALAT __________________15MAN HAMYRLY “MUÇNOÝ” NAHARLAR TAMDYR SOMSA _________________________4 MAN BLÝAŞY(SYRLY) _________________________4 MAN SOMSA GATLAKLY (DOGRALAN ETLI) _______4 MAN SOMSA GATLAKLY(ÜWELEN ETLI) _________4 MAN SOMSA GATLAKLY(KÄDILI) ______________2.50 MAN SOMSA GATLAKLY(GÖKLI) ______________2.50 MAN SOMSA GATLAKLY(KARTOŞKALY) _______2.50 MAN KIÇI FITÇI SYRLY (DOGRALAN ETLI)_________5 MAN ULY FITÇI (DOGRALAN ETLI)____________4.50 MAN ULY FITÇI (ÜWELEN ETLI)_________________4 MAN GURY GUTAP (ETLI) ______________________7 MAN GURY GUTAP (KÄDILI) _____________________5 MAN GURY GUTAP (GÖKLI) _____________________5 MAN GURY GUTAP (KARTOŞKALY)_______________5 MAN ÇUBEREK ________________________________6 MAN TAMDYR ÇÖREK___________________________3 MAN PIZZA-PIDE PIZZA ETLI KIÇI__________________________ 30 MAN PIZZA ETLI ULY__________________________ 40 MAN PIZZA ASSORTI KIÇI_____________________ 30 MAN PIZZA ASSORTI ULY______________________ 40 MAN PIZZA MARGARITA KIÇI__________________ 30 MAN PIZZA MARGARITA ULY___________________35 MAN PIZZA TOWUKLY KIÇI_____________________30 MAN PIZZA TOWUKLY ULY_____________________35 MAN PIDE ___________________________________ 30MAN ÝAGLY ÇÖREK-IŞLEKLI ÝAGLY ÇÖREK ____________________________8 MAN ETLI ÇÖREK ______________________________15 MAN IŞLEKLI FARŞLY __________________________ 30 MAN IŞLEKLI DOGRALAN_______________________35 MAN ÇOPAN ÇÖREK ___________________________40 MAN AÇYLYŞ “YHLAS - MARINAT“ MAGAZIN LÜLE KEBAP 1kg_______________________40 MAN GOÝUN ŞAŞLYK 1kg____________________60 MAN GOÝUN GAPYRGA 1kg__________________70 MAN TOWUK ŞAŞLYK 1kg____________________30 MAN TOWUK GANAT 1kg____________________40 MAN TOWUK LÜLE 1kg______________________32 MAN BAGYR BÖWREK1kg___________________70 MAN MEYDANDA DYNÇ ALYŞ ÜÇIN GEREKLI AHLI ZATLAR BAR: MANGAL KIÇI_________________________ 30 MAN OJAK KIÇI_____________________________ 30MAN OJAK ULY_____________________________ 50 MAN SAÇ__________________________________ 30 MAN TUNÇE_______________________________ 30 MAN GAZAN_______________________________ 40 MAN ŞOMPUL 6 ŞTUK______________________ 70 MAN SETKA________________________________ 60 MAN ODUN 10kg__________________________ 15 MAN BELLIK: HORMATLY MÜŞDERILER DEGERLI TEKLIPLERINIZI WE PIKIRLERINIZI SMS ÜSTI DINLEYÄRIS tel:+993(64) 96-77-99

Ýeri: Ашхабад
Senesi: düýn
Telefon belgi: 99365722703