USTANOWKA ANTENN!

Goşmaça

Amatly Bahadan Antenn Sazlayas! Işimiz Garantiyaly We Dynç günzis! Yeri Şäher Gypjak Taze zaman Änew Gämi Magtymguly opytny! Goşmaça ANTENN GEREKLI HARYTLARMYZ YANYMYZDA BAR! Antenn uly kici galowkalar siwicler tüner madem bardyr !

Ýeri: Анев
Senesi: 3 gün öň
Telefon belgi: 99362299988