MATALAR - ТКАНИ

Goşmaça

“ŞA NUR” Matalar dükany Size dürli maksatlar üçin amatly bahalardan ýokary hilli matalary hödürleýär: * Ýumşak mebelleri öndürmek * Diwanlaryň we ýumşak mebelleriň daşyny täzelemek * Diwanlaryň we ýumşak mebelleriň daşyna çehol tutmak * Zanaweskalar * Skatertler * Ýassyklaň daşlygy * Düşekçeler * Diwarlary bezemek * We başga dürli maksatlar üçin. Biziň matalarymyz bilen Siz köne zatlaryňyza täze ömür berip bilersiňiz! Магазин "ŞA NUR" предлагает вам ассортимент тканей высокого качества по оптимальным ценам для следующих целей: * Изготовление мякгой мебели * Обивка дивана или мякгой мебели * Дивандеки и чехлы для мякгой мебели * Занавесы * Скатерти * Декорирование подушек * Матрасики * Декорирование стен * И для других целей. С нашими тканями вы сможете дать вторую жизнь вашим старым вещам! Biziň salgymyz: Наш адресс: Aşgabat şäheri, Parahat 7, "Bereketli" bazary, 196-nji dükan. Tel/imo: +993 63 376999 instagram: sa_nur_fabrics sanur-fabrics.mozello.com

Ýeri: Ашгабад
Senesi: 13.04.2019
Telefon belgi: 99363376999