16-njy oktýabrda Aşgabatda we welaýatlarda boljak howa maglumaty

16-njy oktýabrda Aşgabatda we welaýatlarda boljak howa maglumaty

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 16-njy oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. 

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +11°, gündizine +22... +24° maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12... +17°, gündizine +21... +26°, kenarýaka etraplarynda +18... +23° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherindehowa +21... +23°, basyşy 756 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Awazada: howa +20... +22°, basyşy 763 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Balkanabat şäherinde: howa +24... +26°, basyşy 762 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +12°, gündizine +21... +26° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +23... +25°, basyşy 738 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Tejen şäherinde: howa +24... +26°, basyşy 747 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +20... +25° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +22... +24°, basyşy 744 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Baýramaly şäherinde: howa +23... +25°, basyşy 743 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +20... +25° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +22... +24°, basyşy 746 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Kerki şäherinde: howa +23... +25°, basyşy 741 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +18... +23° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +20... +22°, basyşy 759 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Köneürgenç şäherinde: howa +19... +21°, basyşy 760 mm, çyglylygy 25 — 45%.