Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä bellemek we boşatmak hakynda resminamalara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä bellemek we boşatmak hakynda resminamalara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda,

1­nji derejeli ýurist Babageldi Satybaldyýewiç Babaýew Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Türkmenbaşy prokurory wezipesinden boşadyldy;
2­nji derejeli ýurist Rahat Şyhmyradowiç Karyýew Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Türkmenbaşy prokurory wezipesine bellenildi.