28-nji sentýabrda ýurdumyzda baýramçylyk at çapyşyklary geçiriler

28-nji sentýabrda ýurdumyzda baýramçylyk at çapyşyklary geçiriler

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda we welaýatlarda baýramçylyk at çapyşyklary geçiriler.

Baýramçylyk at çapyşyklarynyň maksatnamasyny Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda wise-premýer E.Orazgeldiýew Gurbanguly Berdimuhamedowa hödürledi.
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan çäreleriň ýokary derejede guralmagyny tabşyrdy.